• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

38. CASA ŞT. CICIO-POP str. Şt. Cicio-Pop nr. 3

Reşedinţa unuia din corifeii Marii Uniri de la 1918, doctor Ştefan Cicio-Pop, situată pe strada ce azi îi poartă numele, la nr. 3, este un edificiu doar cu parter a cărui vechime coboară în timp şi care a primit înfăţişarea noului stil în 1911. Lucrările au fost executate după planurile arhitectului Milan Tabacovici care a introdus în decorul faţadei bufniţa: simbolul înţelepciunii.