• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

39. PALATUL FÖLDES str. Şt. Cicio-Pop nr.16

Palatul farmacistului Földes Kelemen de pe str. Şt. Cicio Pop nr. 16, opera arhitectului Milan Tabacovici, a adăpostit şi o farmacie a cărei mobilier, parţial păstrat, este o continuare spre interior a frumosului decor exterior dominat de turnul de colţ şi medalioanele cu patronii medicinei şi farmaciei: Hipocrate, Higiena şi Aesculap.