• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

46. PREPARANDIA ARĂDEANĂ str. Preparandiei, nr. 13

Instituţia înfiinţată la ordinul împăratului Francisc I, şi-a deschis porţile la 3 nov. 1812. Este cea mai veche şcoală pedagogică românească din regiune. Clădirea a fost pusă la dispoziţia Preparandiei de către Arsici Sava, de două ori primar al oraşului. La început cursurile s-au desfăşurat în două săli, în 1822 aici s-a deschis şi seminarul teologic ortodox.

Primul director al Preparandiei a fost Dimitrie Ţichindeal, în decursul deceniilor având printre dascăli pe cei mai de seamă intelectuali români: Alexandru Gavra, Vincenţiu Babeş, Constantin Diaconovici Loga, Atanasie Şandor, Teodor Ciontea, Petre Pipos. Clădirea a slujit învăţământul românesc până în anii 1860, aspectul ei exterior menţinând până în zilele noastre caracteristicile unei case burgheze de la începutul sec. al XIXlea.