• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

51. GIMNAZIUL DE FETE str. M.Eminescu nr. 44/46

Clădirea cu trei nivele a fost terminată în 1913. Proiectantul a combinat stilul tradiţional românesc cu stilul brâncovenesc născut în Ţara Românească la începutul secolului XVIII, atrăgând atenţia asupra trezirii conştiinţei naţionale. A fost prima instituţie publică ridicată în acest stil. În această clădire, Consiliul Naţional Central Român a hotărât la 15 noiembrie 1918 convocarea Adunării Naţionale de la Alba Iulia.