• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

65. BANCA NAŢIONALĂ bd. Revoluţiei nr.72

Banca a fost construită în anii 1909-1910 după planurile şi sub conducerea arhitectului József Hubert din Budapesta. Partea centrală a clădirii eclectice a fost realizată după modelul templelor greceşti. Deasupra intrării se ridică patru coloane încoronate cu un timpanon triunghiular având la vârf un stup, simbolul instituţiei. Părţile laterale simetrice , poartă elementele stilului renascentist.