• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

20. ANSAMBLUL MĂNĂSTIRII “SF. SIMEON STÂLPNICUL” strada Dunării nr.170

Ansamblul din cartierul Gai a fost ridicat de episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1766) între anii 1760-1762, fiind o remarcabilă realizare a barocului ecleziastic provincial, slujind drept conac de vară episcopal. Conacul şi biserica formează o unitate arhitecturală în formă de U. Cea mai bogată în ornamente este faţada răsăriteană a conacului, având un rezalit ornamentat cu pilaştri şi volute.
Cele opt încăperi ale conacului au fost ornamentate iniţial cu elemente stilistice baroce, realizate din ipsos, oferind clădirii o eleganță în concordanță cu funcţionalitatea lăcaşului.

Caracterul baroc al bisericii este accentuat de turnul cu două registre despărţite, cel de jos cu pilaştri ionici, cel de sus cu capiteluri corintice. Iconostasul iniţial, aflat acum în muzeul mănăstirii a fost pictat de vestitul artist Ştefan Teneţchi (? -1798), toate cele 22 de picturi fiind realizate în stil baroc. Iconostasul actual este o lucrare în stil bizantin, realizat în Moldova.

Rămăşitele pamânteşti ale ctitorului se află sub o piatră funerară din fața altarului. Tot în curtea mănăstirii se află monumentul istoric biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, datată între anii 1745-1754.