• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

5. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “A.D. XENOPOL” strada Gheorghe Popa de Teiuş nr. 2-4

Colecţia de carte veche a Bibliotecii A. D. Xenopol Arad este una dintre cele mai valoroase de pe teritoriul României, conţinând documentele rare cu valoare de patrimoniu, apărute între anii 1481 şi 1900 în limba franceză, germană, latină, maghiară, greacă veche, engleză, poloneză, ebraică, italiană.

Prima bibliotecă publică arădeană se deschide în anul 1913, în Palatul Cultural. După 1 Decembrie 1918, numărul volumelor din colecţia bibliotecii creşte mereu datorită donaţiilor din partea importantor oameni de cultură români şi de instituţii centrale şi locale.
După două schimbări de sediu, începând cu anul 1984, biblioteca se stabileşte în actuala clădire. Construcţia în stil eclectic, cu elemente decorative interioare secession, datează de la începutul secolului al X X-lea.