• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

9. CATEDRALA ORTODOXĂ “SF. IOAN BOTEZATORUL” piaţa Catedralei

CATEDRALA ORTODOXĂ “SF. IOAN BOTEZATORUL” piaţa Catedralei
După demolarea vechii biserici, episcopul Procopie Ivaşcovici(1853-1873) a iniţiat construirea unui lăcaş
de cult reprezentativ în aşanumita „Grădina Tekelija”.
Planul aparţine arhitectului arădean Anton Cziegler. Lucrările s-au desfăşurat între 1862-1865. Faţada
bisericii poartă pecetea stilului barocului clasicizant şi se termină cu un timpanon triunghiular.

Aticul a fost adăugat cu ocazia restaurării din 1905-1906, tot atunci fiind definitivată şi ornamentaţia turlelor. Iconostasul a fost executat de Mihai Ianici, picturile aparţinând lui Nicola Alexici şi Ioan Zaicu. Clopotul datat în 1764, provine din vechea biserică ortodoxă. În 1966 s-au realizat trei picturi exterioare în stil bizantin de către pictorul Eremia Profeta.