• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

21. PALATUL ADMINISTRATIV bulevardul Revoluţiei nr. 75

palatul-administrativ

Concepută iniţial de arhitectul Lechner Odon din Budapesta şi adaptată la cerinţele locale de către arhitectul arădean Pekar Ferenc, clădirea neo-renascentistă a Palatului Administrativ reprezintă imaginea Aradului. Aceasta a găzduit şi încă găzduieşte instituţiile sale de căpătâi: primăria şi prefectura. Inaugurarea a avut loc în 1877, după un an fiind adus din Elveţia orologiul care [...]

22. PALATUL CENAD bd. Revoluţiei nr. 73

Palatul-Cenad

Construită la 1892 la comanda Societăţii Feroviare Arad-Cenad şi proiectată în atelierul arhitectului Miklos Ybl din Budapesta, clădirea neo-renascentistă încă mai păstrează picturi murale cu subiecte religioase sau tematice sub cele trei porţi de acces; în curtea interioară se păstrează două candelabre cu gaz.

23. PALATUL NEUMANN bd. Revoluţiei nr. 78

Palatul-Neumann

Construită la 1891 de către familia de industriaşi Neumann, clădirea este una dintre cele mai mari clădiri de locuit din Arad; în aripa dinspre Bulevard, se află o sală de bal de 200 de locuri, ornamentată cu lemn de esenţă nobilă cu intarsii. Pe faţadă se poate vedea blazonul familiei Neumann.

24. PALATUL HERMANN bd. Revoluţiei nr. 96

Palatul-Hermann

Palatul a fost construit la începutul anilor 1880 la comanda comerciantului arădean Hermann Gyula. Clădirea eclectică cu elemente de stil neobaroc cu două etaje, avea iniţial patru apartamente luxoase, şi o curte spaţioasă. Intrarea era străjuită de două statuete, Samson şi Hercule, ele fiind opera sculptorului András Tóth.

25. PALATUL ANDRENYI bd. Revoluţiei nr. 69

Palatul-Andrenyi

Construit între 1880-1890 de către familia Andrényi. Faţada clădirii cu un etaj este în stil neo-roman, cu uşi şi ferestre bogat ornamentate, şi decoraţiuni murale deosebite. Din 1948 a devenit Palatul pionierilor, iar din 1990 Palatul copiilor.

26. PALATUL JUSTIŢIEI bd. Vasile Milea nr. 2

Palatul-Justitiei

Palatul Justiţiei a fost inaugurat în 1892. Intrarea în clădirea ridicată în stil eclectic este străjuită de două coloane în stil doric. Faţada dinspre parcul Eminescu este dominată de marile ferestre ale sălii festive, purtând elemente de stil neobaroc. Instituţia dispunea în partea centrală de un penitenciar, pe vremea respectivă cea mai modernă realizare de [...]

27. PALATUL TREZORERIEI bd. Revolutiei nr. 77

Palatul-trezoreriei

Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului XIX în stil eclectic, pentru trezoreria judeţului. Una dintre cele mai frumoase clădiri ale municipiului, poartă elementele stilului rococo vienez, iar balconul rotund şi turnul dinspre Bulevardul Revoluţiei îi oferă o caracteristică specială.

28. CLĂDIREA COMITATULUI bd. Revolutiei nr. 79

Cladirea-comitatului

Clădirea fost ridicată în anul 1821 în stil neoclasic. Pe faţadă se găsesc coloane cu capiteluri corintice şi timpanon. Beciurile clădirii au fost folosite ca temniţe până în 1848. În clădire s-au desfăşurat în noiembrie 1918 tratativele între reprezentanţii Consiliului Naţional Central Român şi delegaţia guvernului maghiar privind soarta Transilvaniei.

29. FOSTA PREFECTURĂ bd. Revoluţiei nr. 81

Fosta-prefectura

Clădirea a fost ridicată în anii 1870-71 în stil neoclasic. Arhitectul a copiat fidel clădirea Comitatului, a păstrat poarta cu boltă, faţada cu coloanele clasice, timpanonul şi balconul. La etaj există o sală festivă bogat ornamentată cu stucaturi, purtând numele politicianului Iuliu Maniu.

30. PALATUL BOHUȘ strada Vasile Goldiş nr. 1-3

Palatul-Nadasdy

Palatul este opera arhitectului Szántay Lajos, comandat de baronul Bohuş. Dat în folosinţă în anul 1913, adăposteşte magazine, sedii bancare, apartamente şi o sală de cinematograf, prima de acest fel construită în Arad. Faţada, la nivelul parterului, prezintă o combinaţie între cristalele geamurilor, travertin şi ornamente din alamă. De notat este şi prezența ascensoarelor (astăzi [...]