• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

31.PALATUL REINHARDT bd. Revoluţiei nr. 90

Palatul-Reinhardt

Palatul Reinhardt – clădire secession cu parter şi două etaje, construită la începutul secolului al XIXlea, îşi schimbă înfăţişarea la 1898, urmare a dorinţei proprietarului. Fabricant şi creator de mobilă, acesta dorea un edificiu în ton cu stilul în vogă pe plan european la acea dată.

32. PALATUL SZABO bd. Revoluţiei nr. 92

Palatul-Szabo

Palatul Albert Szabo aparține stilului Secession. Clădirea parter cu două etaje datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proprietarul, comerciant de sticlărie şi porţelanuri, furnizor al curţii regale şi imperiale, a comandat o spectaculoasă faţadă cu decor construit şi aplicat. Din păcate, după intervenţiile de după 1948, faţada îşi pierde grandoarea şi prestanţa.

33. PALATUL SÂRBESC piaţa Sârbească nr.7-8

Palatul-sârbesc

Palatul sârbesc este o clădire situată în Piaţa sârbească din municipiul Arad. A fost construit la începutul secolului al X X-lea după planurile arhitectului Milan Tabacovici, fiind casă de raport şi sediul Oficiului Parohial Sârb. Este un edificiu cu parter şi două etaje, de mari dimensiuni, cu o desfăşurare pe trei străzi. Atrage atenţia prin [...]

34. PALATUL ROZSNYAI str. N.Bălcescu nr.1

Palatul-Rozsnyai

Palatul farmaciştilor Rozsnyai situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 1, este un edificiu cu parter şi două etaje, de mari dimensiuni, construit la jumătatea secolului al XIXlea. Aşi schimbă înfăţişarea în 1902 sub planurile arhitectului arădean Steiner Iosif, când îmbracă haina secessionistului îmbinând armonios decorul floral cu simbolistica profesiei proprietarilor, aspect care, din păcate a [...]

35. PALATUL KOVACS str.V. Milea nr.18

Palatul-Kovacs

Palatul a fost ridicat în 1906 după planurile arhitectului Babócs István, la începutul secolului al X X-lea de către văduva lui Kovács Arthur, fostul proprietar al cafenelei Abbazia, un cartofor şi om de petreceri cunoscut la vremea sa. Doamna Kovács era patroana celei mai renumite case de toleranţă din oraş, Kakasos Ház (Casa cu Cocoş).

36. PALATUL FENYVES str. O. Goga nr. 3

Palatul-Fenyves

Palatul arhitectului Károly Fényves de pe strada Octavian Goga nr. 3, colţ cu strada Gyula Szalacz, este un edificiu jucat, parter şi etaj, iar pe colț are două etaje destinate locuirii. Construit în 1912 după planurile proprietarului, imobilul atrage atenţia prin: alternanța balcoanelor de diferite mărimi cu ferestre şi logia de colț, cât şi prin [...]

37. PALATUL SZANTAY strada Horia nr. 3

Palatul-Szántay

Palatul arhitectului arădean, de renume european, Szántay Lajos, palat care se află la intersecţia străzii Horia cu strada Episcopiei, este o realizare spectaculoasă a proprietarului care, în 1905, elaborează şi construieşte magnificul edificiu cu demisol, parter şi două etaje – cap de perspectivă – dominat de un turn artistic lucrat, ce susţine globul pământesc, semn [...]

38. CASA ŞT. CICIO-POP str. Şt. Cicio-Pop nr. 3

Casa-St.-Cicio-Pop

Reşedinţa unuia din corifeii Marii Uniri de la 1918, doctor Ştefan Cicio-Pop, situată pe strada ce azi îi poartă numele, la nr. 3, este un edificiu doar cu parter a cărui vechime coboară în timp şi care a primit înfăţişarea noului stil în 1911. Lucrările au fost executate după planurile arhitectului Milan Tabacovici care a [...]

39. PALATUL FÖLDES str. Şt. Cicio-Pop nr.16

Palatul-Földes

Palatul farmacistului Földes Kelemen de pe str. Şt. Cicio Pop nr. 16, opera arhitectului Milan Tabacovici, a adăpostit şi o farmacie a cărei mobilier, parţial păstrat, este o continuare spre interior a frumosului decor exterior dominat de turnul de colţ şi medalioanele cu patronii medicinei şi farmaciei: Hipocrate, Higiena şi Aesculap.

40. VILA NACHTNEBEL strada E.G.Birta nr.18

Vila-Nachtnébel

Vila lui Ödön Nachtnébel, situată pe strada Elena Ghiba Birta, la nr. 18, construită în 1911 după planurile lui Milan Tabacovici, este o casă de raport cu parter şi etaj, a cărei faţadă îmbină armonios decorul floralo-vegetal al feroneriei cu lemnul sculptat şi cu mozaicul cu flori şi păsări pe un fond verde-auriu, toate conferindu-i [...]