• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

Despre

Colaborările dintre cele două oraşe, Arad (România) şi Orosháza (Ungaria), s-au dezvoltat în timp, într-o paletă foarte diversificată. ,,Artă fără frontiere”, proiect cultural care s-a dezvoltat pe baza unor schimburi de idei artistice, cu organizarea de expoziţii de artă plastică şi fotografică, desfăşurarea de conferinţe, tabere de creaţie pentru copii ş.a. Organizarea expoziţiei de desene „Cum văd eu Europa”, ciclul de conferinţe „Arta fără frontiere “, realizarea de expoziţii comune şi albume foto, au fost evenimente care au dus la apropierea, prin artă şi cultură, a cetăţenilor români şi maghiari, locuitori ai celor două oraşe, proiecte formulate în cadrul programelor de colaborare transfrontalieră Ungaria România şi sprijinite de Uniunea Europeană prin proiecte PHARE CBC şi INTERREG III A.

Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013 a fost posibilă depunerea unui proiect comun, în parteneriat, de către Municipiul Arad şi Primăria Orosháza, în vederea obţinerii finanţării necesare îmbunătăţirii condiţiilor cheie de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, prin diversificarea comunicaţiilor transfrontaliere, prin crearea, pentru comunitate, de noi puncte de acces la internet gratuit, în beneficiul public, respectiv prin amenajarea unor puncte WI -FI, HOT SPOTS gratuite, în ambele oraşe.

Proiectul ,,Creşterea calităţii serviciilor de internet în Arad şi Orosháza”- HOT SPOTS, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, oferă posibilitatea accesării prin mijloace WI FI, HOT SPOTS a ofertelor cultural turistice din oraşele Arad şi Orosháza, pentru cetăţenii proprii, turişti şi persoane aflate în tranzit în zona de frontieră.

Achiziţionarea, de către partenerii de proiect, respectiv Municipiul Arad, lider de proiect, şi Primăria Orosháza, ca partener de proiect, a echipamentelor informatice necesare, respectiv camere video, info-chioşcuri ş.a.m d  în vederea punerii la dispoziţia cetăţenilor a celor mai noi informaţii de interes cultural-artistic, sportiv etc. , contribuind astfel la dezvoltarea turistică durabilă a zonei.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, interval de timp în care partenerii de proiect, prin acţiunile implementate în cadrul proiectului, vor colabora pentru armonizarea tehnologiilor, achiziţia de echipamente, testarea acestora şi punerea lor în beneficiul publicului larg.

Fondurile necesare derulării proiectului Creşterea calităţii serviciilor de internet în Arad şi Orosháza”- HOT SPOTS sunt  fonduri publice nerambursabile  ,asigurate astfel

85% de la Uniunea Europeană,

13% de la Guvernul României

2% din fondurile proprii ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Partenerii de proiect

 

Lider de proiect:MUNICIPIUL ATAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75,

310130 Arad

România

 

Partener de proiect

PRIMARIA OROSHÁZA

Szabadság Ter 4-6

5900 Orosháza

Ungaria

 

Informaţii

privind implementarea

proiectului se pot solicita la

următoarele date de contact

Nora Groşan – manager de proiect,

e-mail:

ngrosan@primariaarad.ro

tel 0257- 284334.

Primaria Municipiului Arad

Conţinutul acestui material nu reprezintă  în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.