• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

6. GALERIA “DELTA” str. M.Eminescu nr.2

Filiala UAP din Arad s-a manifestat constant prin activităţi, în expoziţii mai ales, de evidentă calitate artistică, expoziţii ale filialei, naţionale şi internaţionale, saloane de desen şi saloane de sculptură, bienale cu largă deschidere zonală. Aradul a devenit un puternic centru de iradiere artistică, reprezentativ pentru arta românească contemporană.