• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

76. STATUIA LIBERTĂŢII ŞI ARCUL DE TRIUMF parcul Reconcilierii Româno-Maghiare

Arcul de Triumf a fost conceput de sculptorul Ioan Bolborea şi simbolizează revoluţia din cele trei ţări române; sub arc păşesc revoluţionarii din Bucureşti, iar pe arc sunt amplasate basoreliefurile fruntaşilor mişcărilor de la 1848 din Țara Românească, Transilvania şi Moldova, printre ei aflându-se Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Mihail Kogălniceanu, dar este reprezentat şi momentul reconcilierii între Avram Iancu şi Ludovic Kossuth.

Statuia-LibertatiiStatuia Libertăţii a fost inaugurată la 6 octombrie 1890 fiind opera sculptorului Groggy Zala din Budapesta; statuia principală este o compoziţie care simbolizează libertatea. Grupurile de statui secundare au ca titlul Deşteptarea Libertăţii, Spiritul de luptă, Spiritul de dăruire şi Luptatorul muribund. În jurul statuii sunt amplasate basoreliefurile celor 13 generali martiri. Parcul Reconcilierii a fost inaugurat la 25 aprilie 2004 în prezența delegaţiilor guvernamentale ale României şi Ungariei.