• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

3. Teatrul Clasic “Ioan Slavici”, bulevardul Revoluţiei nr. 103

În anul 1868, conducerea oraşului a decis construirea sediilor primăriei şi a teatrului. Suma necesară de 700.000 de florini, a fost pusă la dispoziţie de o bancă vieneză. În anul 1874, la inaugurare a participat însuşi împăratul Franz Iosif I. Iniţial intrarea la teatru se făcea dinspre strada Vasile Goldiş, iar înspre bulevard funcţiona cafeneaua orăşenească.

După incendiul din 1882 clădirea a fost reconstruită după planurile arhitectului Andor Halmay. În urma celui de al doilea incendiu din 1955, teatrul a suferit modificări esenţiale: intrarea principală a fost mutată spre bulevard, sala de spectacol a fost micşorată, i s-a adăugat o sală studio, peste cele şase coloane cu capiteluri corintice s-a ridicat timpanonul cu basoreliefuri.